Ajotunnit  (ajotuntimäärät ja tavoitteet)

Opettaja kuittaa varatut ajotunnit heti tunnin jälkeen opettajan tabletilla Webauto oppilashallintajärjestelmään. Sinä voit seurata ajotuntien edistymistäsi kirjautumalla Webautoon omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Perehdy siis tähän  kirjautumalla Webautoon ennen ajotuntien suorittamista heti kurssin alkuvaiheessa osoitteessa www.helsinginliikennekoulu.fi/webauto  (Käyttäjätunnus ja oletussalasana löytyvät opetussopimuksesta).

Kaikki ajotunnit varataan ja perutaan soittamalla sihteerille tai ajotunnilla opettajan kanssa. Varatut ajotunnit tulee perua viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Webautossa näkyvät vihreällä suoritetut ajotunnit, keltaisella varatut ajotunnit ja punaisella peruttamatta jätetyt ajotunnit.

Tämä on alustava ainoastaan suuntaa antava itsearviointia ja tavoitteenasettelua helpottava ohjeistus AM 120, A1, A ja B-kurssin ajotuntien suorimiseen liittyen. Yleisesti ottaen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että ajotunnit alkavat ja etenevät suunnitelmallisesti ilman suurempia taukoja alusta ajokokeeseen asti. Näin ollen asioiden unohtumista tapahtuu kurssilla mahdollisimman vähän. Myös teoriatietoa on hyvä olla pohjalla mahdollisimman paljon jo ajotuntien alusta lähtien, jotta käytännön ajotunneilla voidaan oppia tehokkaammin ja mukavammin, sekä keskittyä myös mahdollisuuksien mukaan teoriatietoja soveltaviin ja itsenäisiin harjoituksiin, jotka siis osittain jo vaativat auton käsittelyn ja liikenteenohjauksen perusteisiin liittyvien teoriatietojen hallintaa.

Henkilöautokurssin perusvaiheen 18 ajotuntia

(18 x 50min, B-kurssin 19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1 – 5 – Auton käsittelyä parkkipaikalla ja helpommissa liikennetilanteissa

(Näiden viiden ajotunnin aikana opitaan ajoon valmistautuminen,  liikkeellelähtö myös mäestä, hallintalaitteiden oikea käyttö,  vaihteen vaihto- ja ohjauspyörän käyttö tekniikat, omalla kaistalla pysyminen, risteyksiin lähestyminen, auton pysäyttäminen ja vaihteen vaihtaminen heti 1. vaihteelle jne.)

6 – 10 – Liikennetilanteiden hallinta monipuolisemmissa liikennetilanteissa, käydään myös ajamassa maantiellä ennen kuin suoritetaan liukkaalla-ajoharjoittelu ajoharjoitteluradalla Kulloossa. Näistä viidestä ajotunnista 1 ajotunti ajetaan siis ajoharjoitteluradalla ja 1 ajotunti maantiellä matkalla Kullooseen.

11 – 15 – Matkan ja reitin suunnittelua ja oppilas ottaa kokonaisvaltaisemmin vastuuta ajamisestaan.

16 – 17 – Ajetaan itsenäisesti ja vastuullisesti ajokoealueella ja turvallisuutta vaarantavat virheet vältetään.

18 – Pimeänajokurssi simulaattorilla. (voi suorittaa jo aikaisemmassakin vaiheessa)

Henkilöautokurssin harjoitteluvaiheen 2 ajotuntia

(2 x 50min, B-kurssin 19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1 – Pyritään kehittämään yksilöllisesti ajokokeessa ja sen jälkeen vaikeiksi koettuja osa-alueita.

2 – Pyritään kehittämään yksilöllisesti ryhmässä ajamista, kuljettajan vastuuta ryhmässä ja omaa itsearviointia sosiaalista tilannetta apuna käyttäen.

Henkilöautokurssin syventävän vaiheen 4 ajotuntia

(4 x 50min, B-kurssin 19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1 – Ajaminen taajamaliikenteessä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

2 – Ajaminen maantiellä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

3 – 4 – Ajaminen liukkaalla ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

Moottoripyöräkurssin 6 ajotuntia  (6 x 50min = 4 x 75min = 3 x 100min)

Ajotunnit voi suorittaa neljän päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 75 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu = Hyväksytty

2. päivä = 75 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu | 4. portit | 5. stop&go = Hyväksytty

3. päivä = 75 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu | 3. väistö | 4. portit | 5. stop&go | 6. hätäjarrutus = Hyväksytty

4. päivä = 75 min = kertaus / moottoripyörän riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa.

Tämän ajotunnin jälkeen suoritetaan heti yhteenmenoon käsittely- ja ajokoe

tai

Ajotunnit voi suorittaa kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 100 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu | 5. stop&go = Hyväksytty

2. päivä = 100 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu | 3. väistö | 4. portit | 5. stop&go | 6. hätäjarrutus = Hyväksytty

3. päivä = 100 min = kertaus / moottoripyörän riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa.

Tämän ajotunnin jälkeen suoritetaan heti yhteenmenoon käsittely- ja ajokoe.

Mopokurssin 3 ajotuntia (3 x 50min, AM-kurssin 19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit suoritetaan kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 50min = 1. hidasajo | 2. portit | 3. Hätäjarrutus = Hyväksytty

2. päivä = 50min = Liikenneajotunti

3. päivä = 75min = Liikenneajotunti, käsittelyn nopea kertaus ja mopon kokonaisvaltainen riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa. Tämän ajotunnin jälkeen suoritetaan heti yhteenmenoon käsittelykoe.

Kevytmoottoripyöräkurssin 9 ajotuntia  (9 x 50min = 6 x 75min)

Ajotunnit voi suorittaa kuuden päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen  ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 75 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu = Hyväksytty

2. päivä = 75 min = 1. hidasajo | 2. pujottelu | 4. portit | 5. stop&go = Hyväksytty

3. päivä = 75 min = liikenneajo 50 min ja 1. hidasajo | 2. pujottelu | 3. väistö | 4. portit | 5. stop&go

    ja käsittely 25 min = Hyväksytty

4. päivä = 75 min = liikenneajo 50 min ja 1. hidasajo | 2. pujottelu | 3. väistö | 4. portit | 5. stop&go |

    6. hätäjarrutus ja käsittely 25min = Hyväksytty

5. päivä = 75 min = liikenneajo 75 min

6. päivä = 75 min = liikenneajo, kertaus ja moottoripyörän kokonaisvaltainen riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa. Tämän ajotunnin jälkeen suoritetaan heti yhteenmenoon käsittely- ja ajokoe.